optel@optel.pl +48 71 329 68 53

Przemysłowe systemy kontroli jakości produkcji

Automotive

 • Ultradźwiękowy system do badań nieniszczących i wykrywania obiektów
 • Ultradźwiękowy system do testowania komponentów w trybie online i offline
 • System do badania kół zębatych spawanych wiązką elektronową
 • Badania nieniszczące zgrzewanych cienkościennych elementów rurowych amortyzatorów, półosi i wałów napędowych
 • Nieniszczące badania modułów i komponentów chłodniczych zarówno do silników spalinowych, samochodów hybrydowych, jak i czysto elektrycznych
 • Ultradźwiękowa kamera 3D (holograficzna) do pomiaru obiektów z dokładnością w zakresie poniżej mikrometra

Ultradźwiękowe systemy do badania i kontroli rur stalowych

 • Badanie spoiny rur stalowych spiralnie spawanych SAWH
 • Badanie spoiny rur stalowych zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości HFW / HFI / ERW
 • Badanie spoiny rur stalowych wzdłużnie spawane SAWL
 • Kontrola spoin spiralnych i spiralnych SAW
 • Badanie spoiny poprzecznej i wzdłużnej metodą SAW
 • Kontrola spoin ERW
 • Kontrola bezspoinowych przewodów rurowych

Badania ultradźwiękowe rur z tworzyw sztucznych (rur i przewodów plastikowych) w czasie produkcji

Ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do pomiarów ultradźwiękowych w czasie produkcji, zapewniające najwyższą oszczędność surowców i stabilną jakość produktu. Bardzo precyzyjne pomiary grubości ścianek, ekscentryczności, owalności, zużycia materiału oraz statystyki produkcji.

 • Rury ciśnieniowe i gazowe
 • Rury;
 • Rury wielowarstwowe i karbowane; Rury do ciepłej wody

Kontrola ultradźwiękowa wyrobów gumowych i węży hydraulicznych

Kontrola ultradźwiękowa wyrobów gumowych i węży hydraulicznych

Badanie ultradźwiękowe kęsów aluminiowych

Badanie ultradźwiękowe kęsów aluminiowych

Ultradźwiękowe badanie spoin i wad warstwowych w układach chłodzenia reaktorów jądrowych

Phased Array Measurement Techniques - automatyczne skanery do kontroli jakości spoin pachwinowych dysz i badania wad warstwowych w układach chłodzenia reaktorów jądrowych

Panele drewniane i drewnopodobne


Ultradźwiękowy system pomiarowy wykrywa niejednorodności w materiałach w kształcie paneli

Przemysł lotniczy i stoczniowy oraz przemysł turbin wiatrowych

 • Specjalistyczny ultradźwiękowy system kontroli do testowania krytycznych elementów w przemyśle lotnicznym
 • Wczesne wykrywanie uszkodzeń mechanicznych za pomocą ultradźwięków (emisja akustyczna)
 • Systemy ultradźwiękowe do produkcji krytycznych części dla motoryzacji

Ropa i gaz

 • Przepływomierze ultradźwiękowe
 • Systemy pomiaru w czasie rzeczywistym jakości i kompozycji gazów
 • Ultradźwiękowy pomiar prędkości dźwięku w gazach i ilościowa charakterystyka mieszanin gazowych
 • Technologie pomiarówe i przyrządy do kontroli jakości gazu ziemnego

Przemysł spożywczy

 • Systemy kontroli oraz wspomagania produkcji dla przemysłu spożywczego
 • Porównanie jakości wędlin metodami ultradźwiękowymi
 • Badanie dojrzałości niektórych owoców

Aplikacje dla medycyny

 • Wczesne wykrycie raka piersi
 • Ultradźwiękowy skaner holograficzny do pomiaru i wizualizacji zębów, ubytków kości szczęki
 • Holograficzna kamera ultradźwiękowa do wizualizacji i monitorowania zmian w tkankach płuc, szczególnie wywołanych przez COVID-19

Biometria

 • Ultradźwiękowy skaner holograficzny do odcisków palcówt
 • Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych