Jesteś tutaj: Home >> Publikacje

Publikacje

  1. Wiesław Bicz, Ultrasonic sensor for fingerprints recognition, Proceedings of SPIE, 1995.
  2. Wiesław Bicz, Fingerprint structure imaging based on an ultrasound camera, Science & technology, 1999.
  3. Wiesław Bicz, Synthetic aperture acoustic microscope for evaluation of fingertip peripheral skin structure, Proceedings of SPIE, 1995.
  4. Wiesław Bicz, Synthetic Aperture Acoustic Microscope for Evaluation of Finger Tip Peripheral Skin Structure, Proceedings of SPIE, 1995.
  5. Wiesław Bicz, "Fingerprint structure imaging based on an ultrasound camera", Pomiar automatyka i kontrola, 1999
  6. W. Bicz, "Fingerprint structure imaging based on an ultrasound camera", Elektronik 1999
  7. Agnieszka Bicz, Wiesław Bicz "Biometria w Polsce", Kontrola dostępu, 4/2008
  8. Agnieszka Bicz, Wiesław Bicz "Biometrics in Poland", 2008 Hasting.org HideNewsletter

 

 

 

Napisali o nas

 

2015-12-31

 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej - Patrz w przyszłość. Dolnoślązacy w programie Horyzont 2020.

Broszura ta oprócz informacji o programie Horyzont 2020 zawiera wywiady z osobami realizującymi na Dolnym Śląsku pierwsze projekty finansowane z tego właśnie źródła. Nasi bohaterowie, jako pracownicy dolnośląskich uczelni bądź firm, prowadzą badania na najwyższym, światowym poziomie. Opowiadają oni o swoich sukcesach w międzynarodowych projektach oraz udzielają cennych wskazówek.

 

2013-10-03

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Przedsiębiorcy opowiadają o zaletach oraz problemach związanych z udziałem w międzynarodowych projektach. Mamy nadzieję, że ich przykład będzie zachętą do udziału w tego rodzaju inicjatywach. I choć 7. Program Ramowy dobiega końca, temat nie umiera, bo już niebawem, w 2014 roku, rozpoczyna się nowy wieloletni program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji pod nazwą Horyzont 2020, a z nim możliwość finansowania badań w jeszcze prostszy i szybszy sposób.

 

2013-07

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zorganizował wystawę „Dolnoślązacy w międzynarodowych projektach badawczych”, która była podsumowaniem uczestnictwa naukowców i przedsiębiorców z regionu w projektach 7. Programu Ramowego, a także jednocześnie zachętą do udziału w programie Horyzont 2020. 

Bohaterowie wystawy wywodzili się z różnych uczelni tj. z Politechniki Wrocławskiej (11), Uniwersytetu Wrocławskiego (6), Uniwersytetu Medycznego (3), Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej (1) oraz 5 przedsiębiorstw.
Wystawę, prezentującą prace badawcze finansowane ze środków 7. Programu Ramowego, można było zobaczyć na wrocławskim Rynku, lotnisku im. Mikołaja Kopernika oraz Politechnice Wrocławskiej.

 

2013-05

 

 

2013-01

 

 

2012-07-30

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Tworzą nowe idee Niekoniecznie „wynalazcy”, bo to słowo nie zawsze ma pozytywne konotacje. Ale z czystym sumieniem możemy nazwać się twórcami, konstruktorami nowych idei – tak o sobie i swojej działalności mówią Agnieszka i Wiesław Bicz, prowadzący we Wrocławiu Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL. Swoją działalność wolą jednak nazywać „instytutem badawczym”. Zresztą słusznie – OPTEL od początku swojego istnienia jest firmą innowacyjną, która miała wpływ na rozwój światowej biometrii i jest uznawana za jednego z najlepszych ekspertów w dziedzinie ultradźwięków.

 

2011-11-22

 

 

2010

 

Komisja Europejska - Europejska Przestrzeń Badawcza - Największe osiągnięcia UE w nauce i badaniach naoukowych 2004 > 2009. Historie sukcesu

Projekt BITE (Etyka technologii identyfikacji biometrycznej) stawia sobie za cel promowanie badań nad bioetycznymi i etycznymi implikacjami pojawiających się technologii identyfikacji biometrycznej oraz zainicjowanie międzynarodowej debaty publicznej na ten temat. W wyniku prowadzonych działań PBP Optel Sp. z o.o. oraz jej partnerzy wnieśli wkład w przygotowanie raportu, który pomaga ustalić program publicznej i politycznej debaty poświęconej biometryce w UE i poza nią.

 

 

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych
Wydanie: KI-80-09-001-PL-C

2008

 

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych. Historie sukcesów.

 

European Commission
2008 Directorate-General for Research EUR 22984 EN

 

2008-12

 

BRE BANK SA - 2008 Kamerton Innowacyjności - Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

 

 

2008-12

 

Miesięcznik KARIERA i GazetaPraca.pl - Aniołowie wspierają przedsiębiorczych

 

2008-02-06

 

 

2007-12

 

 

2006-05-01

 

 

2006-04-10

 

 

2006-03-18

 

 

2005-07-20

 

 

2005-04-23

 

 

2005-02-19

 

 

2004-11-15

 

 

2004-10-30

 

 

2004-08-28

 

 

2004-06-01

 

 

2004-03-19

 

 

1998-10-02

 

 

1998-08

 

 

1998-01-27

 

 

1998-02-12

 

 

1994-01

 

 

1992-08

 

 

 Telewizja - Audycje telewizyjne z naszym udziałem

 

2004-11

 

TV PULS - "Anioły biznesu"

 

2004-06

 

TV3 (lokalna TV Wrocław) - "Nad kreska" 
 
 

 Nasze publikacje

 

2008-07

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2007

 

 

2002

 

Systemy alarmowe - "Metody biometryczne"

 

1999

 

 

1999

 

 

1998

 

 

1998

 

 

1996

 

Acoustical Imaging Vol. 22, Plenum Press 1996; "Ultrasonic Setup for  Fingerprint Patterns Detection and Evaluation"